Obec Žabovřesky
Obec Žabovřesky

Aktuality

 

 

Zápis 2022

 

 

PŘIJÍMÁNÍ PŘIHLÁŠEK K  PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ DO MŠ

ŽABOVŘESKY

 

              NA ŠKOLNÍ ROK 2022 / 2023  

          DNE 10.5.2022 OD 8.00 hod. DO 16.00 hod.

 

Podmínky a postup při přijímání k předškolnímu vzdělávání:

Přijímání dětí do mateřské školy stanovuje § 34 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání si může zákonný zástupce stáhnout a vytisknout na webových stránkách obce www.obeczabovresky.cz v sekci Mateřská škola / Dokumenty, která bude dostupná již od měsíce duben 2022.                                 

Žádost mohou zákonní zástupci doručit následujícími způsoby:

− do datové schránky školy ID fvymdcb, rodiče si mohou DS zřídit zdarma sami na http://chcidatovku.cz/,

− e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce,

− poštou (rozhodující je datum podání na poštu),

− osobním podáním ve škole        s návštěvou dítěte, zároveň den otevřených dveří

K žádosti  je nutné přiložit:

KOPII OPzjištění trvalého bydliště

KOPII  RODNÉHO  LISTU DÍTĚTE – kopie se stane součástí spisu dítěte

PROHLÁŠENÍ  O  OČKOVÁNÍ  –  potvrzení od praktického lékaře je součástí žádosti . Podmínkou přijetí dítěte do mateřské školy je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které bude plnit povinné předškolní vzdělávání.

Kriteria pro přijetí dětí do MŠ:

 • Děti s trvalým pobytem ve školském obvodu mateřské školy Žabovřesky, které do 31. 8. 2022dosáhnou let a více /OŠD/ –zahájí.
 • Děti s trvalým pobytem ve školském obvodu mateřské školy Žabovřesky, které do 31. 8. 2022dosáhnou nejméně věku.
 • Děti s trvalým pobytem (ve školském obvodu mateřské školy Žabovřesky, které do 31. 8. 2022 dosáhnou nejméně věku.
 • Děti s trvalým pobytem ve školském obvodu mateřské školy Žabovřesky, které do 31. 8. 2022 dosáhnou nejméně věku podle novely vyhlášky o předškolním vzdělávání č.14/2005 sb., §2 odst. 6, platné od 1.9.2020.
 • Děti s trvalým pobytem v obci Žabovřesky, kterým sourozenec již navštěvuje MŠ Žabovřesky.

Trvalý pobyt si ředitelka školy ověří u zřizovatele MŠ – Obec Žabovřesky

Kapacita MŠ Žabovřesky je 20 dětí. Pro školní rok 2022 – 2023 budeme přijímat 8 děti .                                     

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AKTUÁLNÍ INFORMACE

K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD  31.1.2022 A 15.2.2022

INFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ S ÚČINNOSTÍ OD 31. 1. 2022 A 15.2. 2022 (164.41 kB)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AKTUÁLNÍ INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD  17.1.2022

INFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ K TESTOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ OD 17. LEDNA 2022 (233.04 kB)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AKTUÁLNÍ INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD  11. 1. 2022

INFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ S ÚČINNOSTÍ OD 11. 1. 2022 (193.83 kB)

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ŘEDITELKA MŠ ŽABOVŘESKY VYHLAŠUJE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA POZICI UČITELKA MATEŘSKÉ ŠKOLY

Hledáme kvalifikovanou učitelku . Předpokládané vzdělání - předškolní pedagogika.

Nástup : 01.02.2022

Pracovní úvazek :  1

Doba trvání smlouvy : Na dobu určitou s možností prodloužení PS na dobu neurčitou.

Praxe : Vítána.

Životopis, motivační dopis či přihlášku k výběrovému řízení na pozici učitelky MŠ zasílejte ředitelce MŠ do 31.12.2021 na email                     ms.zabovresky@seznam.cz
Datum řízení Vám ředitelka oznámí v odpovědi na Váš email.

Žabovřesky 06.12. 2021                                                                                  Anna Toušková, ředitelka MŠ

 
Kontakty : MŠ Žabovřesky 89, 37384 Hluboká nad Vltavou
                     tel. 38 799 2107
                     ms.zabovresky@seznam.cz
                     DS:  fvymdcb
                     web.   www.obeczabovresky.cz/MŠ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AKTUÁLNÍ INFORMACE

 K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD  22.11.2021

Informace pro školy a školská zařízení od 22.11.2021 (287.03 kB)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AKTUÁLNÍ INFORMACE

 K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD  15.11.2021

Informace k provozu škol a školských zařízení od 15.11.2021 (187.15 kB)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AKTUÁLNÍ INFORMACE

 K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD   25.10.2021 a 1.11.2021

Informace k provozu škol a školských zařízení s účinností od 25.10.2021 a 1.11.2021 (188.15 kB)

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ŘEDITELKA MŠ ŽABOVŘESKY HLEDÁ UČITELKU NA ZKRÁCENÝ ÚVAZEK

Hledáme kvalifikovanou učitelku pro překryv pedagoga

Termín nástupu:   1.9.2021

Kvalifikace:            Předškolní pedagogika

Pracovní doba:      11,5 hodin týdně, 2,5 hodin denně / 9.30 - 12.00 /

 

Případný zájem pište na email   ms.zabovresky@seznam.cz,  datové schránky fvymdcb,

kontakt na ředitelku MŠ 777 072 371

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

OTEVŘENÍ MŠ PO REKONSTRUKCI

Vážení rodiče,

Dáváme na vědomí, že se vyplnilo námi předem psané upozornění na možné zpoždění prací při rekonstrukci MŠ.

Firma ohlásila potíže s dodávkami materiálu a tím zpoždění prací a prodloužení termínu jejich dokončení.

Rádi bychom dodrželi druhý termín a otevřeli MŠ 16.8. 2021.

Omlouváme se za Vaše případné komplikace. I my si velmi přejeme otevřít MŠ co nejdříve.

Budeme Vás průběžně informovat.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zveřejnění Zápis 2021-2022

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AKTUÁLNÍ INFORMACE

K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD       10 .5. 2021

Provoz škol a školských zařízení od 10. 5. 2021 (317.9 kB)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AKTUÁLNÍ INFORMACE

K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD      3.5. 2021

 

Provoz škol a školských zařízení od 3.5.2021 (399.51 kB)

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uzavření MŠ o prázdninách

Vážení rodiče.

V období uzavření MŠ v letních měsících červenec a srpen 2021 proběhne v budově MŠ rekonstrukce sociálního zařízení. Na základě harmonogramu prací stavební firmy je možné, že se uzavření o týden prodlouží a otevřeme     až v pondělí 16.8.2021.

V tomto případě Vás budeme včas informovat.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AKTUÁLNÍ INFORMACE

 K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD   29.3.2021

K 1. FÁZI OTEVÍRÁNÍ ŠKOL

 

PROVOZ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 29.3.2021 (141.47 kB)

 

1.FÁZE OTEVÍRÁNÍ ŠKOL A REŽIMOVÝCH OPATŘENÍ (132.01 kB)

 

-------------------------------------------------------------------------------

UZAVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY ŽABOVŘESKY DO ODVOLÁNÍ.

Na základě

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 26.02.2021 č.200

Vláda omezuje s účinností ode dne        27.02.2021 do  ODVOLÁNÍ

provoz mateřských škol podle školského zákona, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost dětí na předškolním vzdělávání v mateřské škole, s výjimkou mateřské školy při zdravotnickém zařízení.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Sdělení Mateřské školy Žabovřesky okres České Budějovice otevření MŠ do konce školního roku

2019-2020.

Vztahuje se na základní provozní podmínky mateřské školy po dobu trvání potřeby dodržování epidemiologických opatření a doporučení MŠMT a MZ

 

ŘEDITELKA MŠ PO DOHODĚ SE ZŘIZOVATELEM SDĚLUJE:

Otevření MŠ  dne    25.5.2020

Uzavření provozu v letních měsících 7. 7.  2020 – 7.8.2020

Provoz MŠ – 6.15 hod–16.15 hod.

Dodržujte příchod dětí do MŠ do 8.00 hod.!!!!

Příchod dětí do MŠ

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O BEZINFEKČNOSTI.pdf (268.76 kB)

   Zákonný zástupce nejdéle při prvním předání dítěte podepíše čestné prohlášení o neexistenci infekčního onemocnění. Dítě může být přijato pouze bez akutních zdravotních potíží odpovídajících virovému infekčnímu onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.). Potvrdí, že dítě ani osoby ve společné domácnosti nemají v daném čase nařízeno karanténní opatření a nemají rizikové faktory stanovené Ministerstvem zdravotnictví. Pokud budou u dítěte zjištěny příznaky nemoci, MŠ bude kontaktovat zákonné zástupce s požadavkem na okamžité vyzvednutí dítěte.Vybavte děti vhodným oblečením, abychom mohli trávit větší část dne venku-v areálu MŠ

Hygienické pokyny

   Dítě přivede pouze jedna dospělá osoba. Doporučujeme nevyužívat osoby starší 65 let, které mohou být náchylné k nákaze (dále doprovod). 

Doprovodu je zakázán vstup do budovy. Dítě bude převzato a vydáno pověřeným zaměstnancem školy před vchodem do budovy MŠ. Současně je nutno ze strany rodičů minimalizovat shromažďování osob v prostorách areálu MŠ i před školkou. V MŠ omezte pobyt dětí na co nejkratší a nutnou dobu. Děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit nemusí. Každé dítě bude mít uzavíratelný igelitový sáček se jménem dítěte a v něm čistou roušku pro případ podezření na možnou nákazu.  Neprodleně po příchodu do MŠ bude proveden ranní filtr a změřena teplota dítěte. Děti si důkladně umyjí ruce vodou a tekutým mýdlem a následně použijí dezinfekci rukou. Mytí proběhne zpravidla pod dohledem pedagogického pracovníka. K mytí a utírání papírovými utěrkami budou použity dávkovače.

Stravování-Dodávka stravy ze ŠJ ZŠ a MŠ Dubné je zajištěna osobami, které jsou vybaveny potřebnými ochrannými prostředky. Dětem bude servírována strava určeným zaměstnancem, který bude vybaven rouškou a jednorázovými rukavicemi, současně s pedagogickým zaměstnancem.  Děti se budou stravovat u stolků v bezpečné vzdálenosti. Platby školného i stravného budou kráceny podle docházky dětí do MŠ v době mimořádných opatření – školné …75.-Kč za každý započatý týden s účastí dítěte. Stravné standartně zálohou na stravné do konce měsíce. Ohled bude brán na účtování záloh se zálohami na březen.

Spaní- V případě možností žádáme rodiče, aby děti chodily domů po obědě. Lehátka pro spavé děti budou v dostatečné vzdálenosti od sebe. Nespavci budou odpočívat podle volby.

Provozní informace-MŠ Zajišťuje prostředky pro dezinfekci rukou i povrchů.  Provádíme každodenní úklid a dezinfekci dle sanitačního a dezinfekčního plánu (průběžná dezinfekce povrchů, madel, klik). Zajistíme časté pravidelné větrání, využíváme čističku vzduchu. Po ukončení doby, která je stanovena pro nástup dětí do školky, bude provedena dezinfekce povrchů ve společných prostorách školky (podlaha, madla, kliky, vnější část šatních skříněk apod.)  Po ukončení provozu bude provedena kompletní dezinfekce prostředí tříd, dezinfekčním prostředkem budou otřeny hračky a předměty sloužící dětem.

 

V Žabovřeskách dne 5.5.2020      

Aktualizováno 11.5.2020

Aktualizováno 21.5.2020

       Anna Toušková

ředitelka MŠ Žabovřesky

 

Případné změny vzhledem k mimořádné epidemiologické situaci budou aktualizovány                                                   


30.4.2020

SDĚLENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY ŽABOVŘESKY O UZAVŘENÍ 

PROVOZU V OBDOBÍ LETNÍCH PRÁZDNIN 7-8 2020

 

Provoz MŠ Žabovřesky bude v období letních prázdnin uzavřen po dobu pěti týdnů

 

od 7.7.2020 - 7.8.2020

 

Případné změny vzhledem k mimořádné epidemiologické situaci budou oznámeny


Žabovřesky 6.4.2020

 

PŘIJÍMÁNÍ PŘÍHLÁŠEK K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY ŽABOVŘESKY

                                                              na šk.rok 2020-2021

 

Ve čtvrtek  7.5.2020   od   8.00-16.00   hodin

 

Přijímání Žádostí k předškolnímu vzdělávání bude probíhat vzhledem k mimořádným opatřením Vlády ČR a s ním souvisejícím opatřením Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy

BEZ OSOBNÍ PŘÍTOMNOSTI DĚTÍ A ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ

 

Podmínky a postup při přijímání k předškolnímu vzdělávání:

 • Přijímání dětí do mateřské školy stanovuje § 34 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

 • Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání si může zákonný zástupce vytisknout v dokumentech na webových stránkách www.obeczabovresky.cz /mateřská škola/dokumenty  po celý měsíc duben 2020   

 • Podle §37 zákona č.500/2004Sb,správní řád, ve znění pozdějších předpisů je žádost možné doručit v našem případě

POŠTOU – do poštovní schránky MŠ Žabovřesky 89 – řádně vyplněné a podepsané zákonným zástupcem

EMAILEM – do ms.zabovresky@seznam.cz , ale POZOR – S UZNÁVANÝM ELEKTRONICKÝM PODPISEM !

DO DATOVÉ SCHRÁNKY MŠ – fvymdcb

 

K žádosti  je nutné přiložit – KOPII RODNÉHO LISTU DÍTĚTE  ,     ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O OČKOVÁNÍ / na webu MŠ /   a  KOPII OČKOVACÍHO PRŮKAZU  - s ním případné  potvrzení od lékaře o trvalé kontraindikaci na očkovací látku.                                                                                                                                                  

Kriteria pro přijetí dětí do MŠ :

Trvalý pobyt si ředitelka školy ověří u zřizovatele

Obec Žabovřesky

 

 • Děti s trvalým pobytem ve školském obvodu mateřské školy Žabovřesky,   které do 31. 8. 2020  dosáhnou pěti let a více /OŠD/ – zahájí  povinnou předškolní docházku.                           
 • Děti s trvalým pobytem ve školském obvodu mateřské školy Žabovřesky, které do 31. 8. 2020 dosáhnou nejméně čtvrtého roku věku.
 • Děti s trvalým pobytem (ve školském obvodu mateřské školy Žabovřesky, které do 31. 8. 2020 dosáhnou nejméně třetího roku věku.
 • Děti s trvalým pobytem ve školském obvodu mateřské školy Žabovřesky, které do 31. 8. 2020 dosáhnou nejméně druhého roku věku.
 • Děti s trvalým pobytem v obci Žabovřesky , kterým sourozenec již navštěvuje MŠ Žabovřesky.

       

Kapacita MŠ Žabovřesky je 20 dětí. Pro školní rok 2020– 2021 budeme přijímat 3 děti .                           


Žabovřesky 24.3.2020

Vážení rodiče,

vzhledem k vyjádření ministra školství Roberta Plagy v pondělí 23.3.2020 o předsedy Ústředního krizového štábu a náměstka ministra zdravotnictví Romana Prymuli,že

Opatření v oblasti školní docházky a vzdělávacích akcí, jako součásti opatření Vyhlášení nozového stavu pokračuje do dne 1.4.2020 do 6.00 hodin,

bude nadále trvat rozhodnutí zřizovatele MŠ Žabovřesky o uzavření provozu od 16.3.2020 do odvolání.

Ředitelka MŠ svolala pedagogický tým, který již pracuje na pomoci rodičům s aktivizací dětí, s inspirací k edukačním činnostem a se splněním některých částí vzdělávacího procesu, zvláště u předškoláků.

Na Vaše emailové adresy budou chodit rozpracovaná týdení temata s malou nabídkou, jak děti zabavit a popř.jak se můžete inspirovat při vymýšlení, jak děti v těchto ,,dlouhých dnech"  zaměstnat.

Zde Vám nabízíme pár odkazů na stránky pro inspiraci

např.

http://www.predskolaci.cz/

https://www.detskestranky.cz/

https://www.vesela-chaloupka.cz/

http://www.montessoridoma.cz/

http://www.sikovny-cvrcek.cz/

http://krokotak.com/

https://www.ceskatelevize.cz/porady/13394657013-ucitelka/- přeškoláci mohou plnit některé úlohy s prvňáky

https://www.televizeseznam.cz/porad/vychytavecky/predskolni-6237

https://www.veselepohadky.cz/kosticky/

https://www.promaminky.cz/kreativni-dilna/pracovni-listy-pro-predskolaky-412

 

https://www.babyweb.cz/desatero-pro-rodice-predskolaka

aj.

U dětí předškoláků, kteří se chystají k zápisu do ZŠ budeme rády, když z každého týdne nám uschováte jednu výtvarnou práci, abychom si potom s dětmi mohli vyprávět, jak jsme se měli na zdravotních prázdninách...hodně si čtěte, hrajte stolní hry, zacvičte si s dětmi, pročtěte si Desatero pro rodiče... odkaz níže -  a sami si zvolte činnost, ve které si myslíte, že děti mají rezervu - počítání, orientaci časoprostorové - ráno, dopoledne, poledne, odpoledne, večer, noc -  jazykové dovednosti, matematické představy, znalost čísel do deseti, znalost písmen, alespoň ve svém jménu, motorické dovednosti - správné držení tužky, stříhat, lepit, trhat papír, obracet listy v knize, umět krelit postavu i s detaily - obličej, prsty, oblečení...adalší dovednosti , které v desateru naleznete.

Přejeme Vám sílu a vytrvalost a pokud budete mít jakýkoliv dotaz nebo potřebu si pohovořit, jsme tady pro Vás.

                                                                    Pedagogický tým MŠ Žabovřesky


Mateřská škola

UZAVŘENA OD PONDĚLÍ 16. 3. DO ODVOLÁNÍ

Na základě doporučení Ministerstva školství ČR rozhodla Obec Žabovřesky o uzavření mateřské školy

od pondělí 16. 3. do odvolání.

Termín znovuotevření bude postupně upřesňován dle aktuální situace.

                     Děkujeme za pochopení

                                      Ředitelka MŠ Žabovřesky

 

uzavření MŠ vývěs.pdf (241.08 kB)

 

Ošetřovné:

Pokud v souvislosti s usnesením vlády bude muset rodič pečovat o dítě mladší 10 let, pak zaměstnavatel je povinen omluvit jeho nepřítomnost v práci po dobu, kdy pečuje o dítě mladší 10 let. Rodiče nemusí kvůli žádosti o ošetřovné chodit do zařízení osobně, neboť jim může být elektronicky poslán vyplněný formulář, který jim poslouží jako omluvenka z práce. 

Zaměstnanec - rodič má právo a nárok na ošetřovné, pokud žije s dítětem ve společné domácnosti. Je proto na rozhodnutí zaměstnance – rodiče zda ošetřovné uplatní. Rodiče se mohou v péči o dítě vystřídat.

Usnesením vlády bylo rozhodnuto o dočasném zákazu vzdělávání na základních, středních i vyšších odborných školách. Při péči o dítě mladší 10 let (dítě, které ještě nedosáhlo 10 let věku), které nemůže z důvodu nařízené karantény docházet do školy, náleží zaměstnanci ošetřovné. Dle aktuálního výkladu Ministerstva práce a sociálních věcí a České správy sociálního zabezpečení, bude-li důsledkem současných opatření uzavření zařízení předškolní péče, bude postupováno stejným způsobem jako u klasických školních zařízení.

Potvrzený formulář ŽÁDOST O OŠETŘOVNÉ...si můžete vyzvednout v pátek během provozní doby MŠ a v dalším týdnu v dopoledních hodinách v mateřské škole.

Více zde: https://www.mpsv.cz/web/cz/informace-ke-koronaviru

Doporučený postup a formuláře zde:
Doporučený_postup_pro_podání_žádosti_o_ošetřovné_uzavření_škol
Tiskopis - ošetřovné

Naše školička hezká je jak písnička

 

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2021-2022

 

PODZIMNÍ PRÁZDNINY                 ST  27.10  -  Pá 29.10.2021

VÁNOČNÍ PRÁZDNINY                   Čt  23.12  -  Ne  2.1.2021

POLOLETNÍ PRÁZDNINY               Pá  4.2. 2022

JARNÍ PRÁZDNINY                         Po 28.2.  -  Ne  6.3.2022

VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY           Čt    14.4.  -  Pá  15.4.2022= st.sv.

HLAVNÍ PRÁZDNINY                       Pá    1.7.  -  Út   31.8.2022

                                                         nástup do ZŠ v Čt  1.9. 

 


 

Jsme účastníky dotace z OPVVV MŠMT ŠABLONY II.

 

Obec

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Svátek

Svátek má Blažej

Zítra má svátek Jarmila

Státní svátky a významné dny na zítřek:

 • Světový den boje proti rakovině

Statistika stránek

statistika stránek

Předpověď počasí

dnes, pátek 3. 2. 2023
déšť se sněhem 5 °C 2 °C
sobota 4. 2. mírné sněžení 3/1 °C
neděle 5. 2. déšť se sněhem 3/0 °C
pondělí 6. 2. sněžení 0/-8 °C

Jihočeský kraj

Jihočeský krj

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.