Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

 

Geosense

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

 

Jihočeský krj

Navigace

Obsah

V pátek 1.2. - POLOLETNÍ PRÁZDNINY - provoz NEPŘERUŠEN

 

V odobí JARNÍCH PRÁZDNIN od 4.2. - 10.2. 2019 - MŠ UZAVŘENA 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------

    

 

PŘIJÍMÁNÍ PŘÍHLÁŠEK K

PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ DO

MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŽABOVŘESKY

na šk.rok 2018-2019

V pondělí  14.5.2018   od   8.00-16.00   hodin

 

Při zápisu předloží zákonný zástupce dítěte :

 • Vyplněnou Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání – obdržíte v MŠ od 2.5.2018
 • Rodný list dítěte.
 • Vyplněný Evidenční list s vyjádřením od dětského lékaře o zdravotním stavu dítěte, že dítě bylo řádně očkováno podle očkovacího průkazu. Toto vyjádření se nově nevztahuje na děti s povinnou předškolní docházkou !
 • Občanský průkaz k ověření totožnosti a trvalého bydliště.

  Podmínky a postup při přijímání k předškolnímu vzdělávání:

 • Ředitelka stanovuje místo, termín a dobu pro podání Žádosti o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok a informuje veřejnost prostřednictvím plakátů a na webových stránkách Obce Žabovřesky-Mateřská škola  a na   www..obeczabovresky.cz/mateřská škola
 •  Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání si může zákonný zástupce vyzvednout přímo v mateřské škole       od 2.5.2018   nebo okopírujte ze složky DOKUMENTY 
 • Přijímání dětí do mateřské školy stanovuje § 34 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).
 • Rozhodnutí o přijetí dítěte do mateřské školy, které je vydáno zákonnému zástupci dítěte, musí být v souladu  se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.
 • Zákonný zástupce může podat písemné odvolání proti rozhodnutí ředitele mateřské školy.
 • Přijmout dítě do mateřské školy lze na základě přihlášky k předškolnímu vzdělávání k 1. 9. daného roku, nebo v průběhu školního roku podle potřeb rodičů a volné kapacity mateřské školy.

  Kriteria pro přijetí dětí do MŠ:

 • Děti, které před datem 1.9.2018 dosáhnou pěti let a více – děti s odkladem školní docházky zahájí     povinnou předškolní docházku.
 • Děti s trvalým pobytem (v případě cizinců děti s místem pobytu) ve školském obvodu mateřské školy Žabovřesky, které do 31. 8. 2018 dosáhnou nejméně čtvrtého roku věku - podle věku od nejstarších po nejmladší.
 • Děti s trvalým pobytem v obci Žabovřesky podle věku od nejstarších po nejmladší  / vč. 2 letých /
 • Děti s trvalým pobytem v jiných obcích - podle věku od nejstarších po nejmladší.    / vč. 2 letých /

  Kapacita MŠ Žabovřesky je 20 dětí. Pro školní rok 2018– 2019 budeme přijímat 6 dětí i okolí.   

 •                                                   Těšíme se na nové kamarády

 

Kontakt : ms.zabovresky@seznam.cz

tel. +420 38 799 2107 do MŠ

                 +420 777 072 371 ředitelka MŠ

www.obeczabovresky.cz/

-------------------------------------------------------------------------------------

 

Toto přijímání do doplnění kapacity je pro školní rok 2017-2018

PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

MIMOŘÁDNĚ DO NAPLNĚNÍ KAPACITY

na školní rok 2017-2018

MATEŘSKÉ ŠKOLY ŽABOVŘESKY

okres Č.BUDĚJOVICE/10km od ČB/

Naše školička hezká je jak písnička

Mateřská škola v Žabovřeskách přijímá mimořádně děti k předškolnímu vzdělávání do naplnění kapacity 20 dětí.

Přijímáme děti od dokončeného 2.roku do 6 let.

Kriteria: - Děti s povinnou předškolní docházkou

               - Děti od 2-6 let s upřednostněním trvalého bydliště v obci    

                  Žabovřesky

              -  Děti od 2-6 let z okolních a nedalekých obcí mimo spádovou

                 oblast obce Žabovřesky

 

Výhody naší MŠ : Malý počet dětí, malá skupina

                             Kvalitní a zkušený pedagogický personál

                             Rodinné, útulné a barevné prostředí

                             Interaktivní vybavení k vzdělávání

                             Dostatek kvalitních hraček a materiálu

                             Optimálně vybavená zahrada pro malé děti

                             Vycházky do blízké přírody

                             Vyžití v mimoškolních aktivitách - Kroužek Tvořínek

                                                                                      Kroužek taneční

                                                                                      Kroužek flétna

 

 PŘIJĎTE PO DOHODĚ, TĚŠÍME SE NOVÉ KAMARÁDY !!!!!! 

Kontakt : ms.zabovresky@seznam.cz

tel. +420 38 799 2107 do MŠ

                 +420 777 072 371 ředitelka MŠ

www.obeczabovresky.cz/

 

--------------------------------------------------------------------------------------

 

 

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2018-2019

 

PODZIMNÍ PRÁZDNINY                 Po  29.10  -  Út 30.10.

VÁNOČNÍ PRÁZDNINY                   So 22.12  -  St  2.1.2019

                                                       do MŠ až ve čtvrtek 3.1.2019

POLOLETNÍ PRÁZDNINY                Pá   1.2. 2019

JARNÍ PRÁZDNINY                         Po 4.2.  -  Ne  10.2.

VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY            Čt 18.4.  -  Pá 19.4.= státní 

                                                                                            svátek

HLAVNÍ PRÁZDNINY                       Po  1.7.  -  Ne   1.9.

                                                         nástup do ZŠ v Po 2.9.2019