Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

 

Geosense

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

 

Jihočeský krj

Navigace

Obsah

 

 

Od pondělí 8.7.2019 do pátku 16.8. 2019

budou v Mateřské škole Žabovřesky probíhat

LETNÍ PRÁZDNINY

MŠ bude v tomto období UZAVŘENA

Přejeme vám krásné léto a uvidíme se 

v pondělí 19.8. 2019

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------

 

    

 

PŘIJÍMÁNÍ PŘÍHLÁŠEK K

PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ DO

MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŽABOVŘESKY

na šk.rok 2019-2020

                       V úterý  14.5.2019   od   8.00-16.00   hodin

 

Při zápisu předloží zákonný zástupce dítěte :

 • Vyplněnou Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání – obdržíte v MŠ od 2.5.2019
 • Rodný list dítěte.
 • Vyplněný Evidenční list s vyjádřením od dětského lékaře o zdravotním stavu dítěte a o tom, že dítě bylo řádně očkováno podle očkovacího průkazu. Toto vyjádření se nově nevztahuje na děti s povinnou předškolní docházkou !
 • Občanský průkaz k ověření totožnosti a trvalého bydliště.

  Podmínky a postup při přijímání k předškolnímu vzdělávání:

 • Ředitelka stanovuje místo, termín a dobu pro podání Žádosti o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok a informuje veřejnost prostřednictvím plakátů a na webových stránkách Obce Žabovřesky-Mateřská škola  a na   www.obeczabovresky.cz/mateřská škola
 •  Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání si může zákonný zástupce vyzvednout přímo v mateřské škole   od 2.5.2018   nebo okopírujte ze složky DOKUMENTY 
 • Přijímání dětí do mateřské školy stanovuje § 34 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).
 • Rozhodnutí o přijetí dítěte do mateřské školy, které je vydáno zákonnému zástupci dítěte, musí být v souladu  se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.
 • Zákonný zástupce může podat písemné odvolání proti rozhodnutí ředitele mateřské školy.
 • Přijmout dítě do mateřské školy lze na základě přihlášky k předškolnímu vzdělávání k 1. 9. daného roku, nebo v průběhu školního roku podle potřeb rodičů a volné kapacity mateřské školy.

  Kriteria pro přijetí dětí do MŠ:

 • Děti, které před datem 1.9.2019 dosáhnou pěti let a více – děti s odkladem školní docházky zahájí povinnou předškolní docházku

 

 • Děti s trvalým pobytem (v případě cizinců děti s místem pobytu) ve školském obvodu mateřské školy Žabovřesky, které do 31. 8. 2019 dosáhnou nejméně čtvrtého roku věku - podle věku od nejstarších po nejmladší.

 

 • Děti s trvalým pobytem v obci Žabovřesky podle věku od nejstarších po nejmladší  / vč. 2 letých /

 

 • Děti s trvalým pobytem v jiných obcích - podle věku od nejstarších po nejmladší.    / vč. 2 letých /

  Kapacita MŠ Žabovřesky je 20 dětí.

 • Pro školní rok 2019– 2020 budeme přijímat 2 děti .  

 

Naše školička hezká je jak písnička

 

Přijímáme děti od dokončeného 2.roku do 6 let.

 

Výhody naší MŠ : malý počet dětí, malá skupina

                             kvalitní a zkušený pedagogický personál

                             pro práci s malými dětmi k dospozici školní asistentka

                             rodinné, útulné a barevné prostředí

                             interaktivní vybavení k vzdělávání

                             dostatek kvalitních hraček a materiálu

                             optimálně vybavená zahrada pro malé děti

                             vycházky do blízké přírody

                             vyžití v mimoškolních aktivitách - kroužek Šikulka

                                                                                      kroužek Maňásek

                                                                            

 PŘIJĎTE PO DOHODĚ, TĚŠÍME SE NOVÉ KAMARÁDY !!!!!! 

Kontakt : ms.zabovresky@seznam.cz

tel. +420 38 799 2107 do MŠ

                 +420 777 072 371 ředitelka MŠ

www.obeczabovresky.cz/

 

--------------------------------------------------------------------------------------

 

 

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2018-2019

 

PODZIMNÍ PRÁZDNINY                 Po  29.10  -  Út 30.10.

VÁNOČNÍ PRÁZDNINY                   So 22.12  -  St  2.1.2019

                                                       do MŠ až ve čtvrtek 3.1.2019

POLOLETNÍ PRÁZDNINY                Pá   1.2. 2019

JARNÍ PRÁZDNINY                         Po 4.2.  -  Ne  10.2.

VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY            Čt 18.4.  -  Pá 19.4.= státní 

                                                                                            svátek

HLAVNÍ PRÁZDNINY                       Po  1.7.  -  Ne   1.9.

                                                         nástup do ZŠ v Po 2.9.2019

 

--------------------------------------------------------------------------

 

Jsme účastníky dotace z OPVVV MŠMT ŠABLONY II.